code up

HTML Color NamesをJavaScriptで

今HTML5のcanvas使ってガリガリグラフを書いていて、ちょっと需要があったのでHTML Color NamesをJavaScriptの変数に。

<script type="text/javascript">

var W3C_COLOR_NAMES = {
	ALICEBLUE: '#F0F8FF',
	ANTIQUEWHITE: '#FAEBD7',
	AQUA: '#00FFFF',
	AQUAMARINE: '#7FFFD4',
	AZURE: '#F0FFFF',
	BEIGE: '#F5F5DC',
	BISQUE: '#FFE4C4',
	BLACK: '#000000',
	BLANCHEDALMOND: '#FFEBCD',
	BLUE: '#0000FF',
	BLUEVIOLET: '#8A2BE2',
	BROWN: '#A52A2A',
	BURLYWOOD: '#DEB887',
	CADETBLUE: '#5F9EA0',
	CHARTREUSE: '#7FFF00',
	CHOCOLATE: '#D2691E',
	CORAL: '#FF7F50',
	CORNFLOWERBLUE: '#6495ED',
	CORNSILK: '#FFF8DC',
	CRIMSON: '#DC143C',
	CYAN: '#00FFFF',
	DARKBLUE: '#00008B',
	DARKCYAN: '#008B8B',
	DARKGOLDENROD: '#B8860B',
	DARKGRAY: '#A9A9A9',
	DARKGREY: '#A9A9A9',
	DARKGREEN: '#006400',
	DARKKHAKI: '#BDB76B',
	DARKMAGENTA: '#8B008B',
	DARKOLIVEGREEN: '#556B2F',
	DARKORANGE: '#FF8C00',
	DARKORCHID: '#9932CC',
	DARKRED: '#8B0000',
	DARKSALMON: '#E9967A',
	DARKSEAGREEN: '#8FBC8F',
	DARKSLATEBLUE: '#483D8B',
	DARKSLATEGRAY: '#2F4F4F',
	DARKSLATEGREY: '#2F4F4F',
	DARKTURQUOISE: '#00CED1',
	DARKVIOLET: '#9400D3',
	DEEPPINK: '#FF1493',
	DEEPSKYBLUE: '#00BFFF',
	DIMGRAY: '#696969',
	DIMGREY: '#696969',
	DODGERBLUE: '#1E90FF',
	FIREBRICK: '#B22222',
	FLORALWHITE: '#FFFAF0',
	FORESTGREEN: '#228B22',
	FUCHSIA: '#FF00FF',
	GAINSBORO: '#DCDCDC',
	GHOSTWHITE: '#F8F8FF',
	GOLD: '#FFD700',
	GOLDENROD: '#DAA520',
	GRAY: '#808080',
	GREY: '#808080',
	GREEN: '#008000',
	GREENYELLOW: '#ADFF2F',
	HONEYDEW: '#F0FFF0',
	HOTPINK: '#FF69B4',
	INDIANRED: '#CD5C5C',
	INDIGO: '#4B0082',
	IVORY: '#FFFFF0',
	KHAKI: '#F0E68C',
	LAVENDER: '#E6E6FA',
	LAVENDERBLUSH: '#FFF0F5',
	LAWNGREEN: '#7CFC00',
	LEMONCHIFFON: '#FFFACD',
	LIGHTBLUE: '#ADD8E6',
	LIGHTCORAL: '#F08080',
	LIGHTCYAN: '#E0FFFF',
	LIGHTGOLDENRODYELLOW: '#FAFAD2',
	LIGHTGRAY: '#D3D3D3',
	LIGHTGREY: '#D3D3D3',
	LIGHTGREEN: '#90EE90',
	LIGHTPINK: '#FFB6C1',
	LIGHTSALMON: '#FFA07A',
	LIGHTSEAGREEN: '#20B2AA',
	LIGHTSKYBLUE: '#87CEFA',
	LIGHTSLATEGRAY: '#778899',
	LIGHTSLATEGREY: '#778899',
	LIGHTSTEELBLUE: '#B0C4DE',
	LIGHTYELLOW: '#FFFFE0',
	LIME: '#00FF00',
	LIMEGREEN: '#32CD32',
	LINEN: '#FAF0E6',
	MAGENTA: '#FF00FF',
	MAROON: '#800000',
	MEDIUMAQUAMARINE: '#66CDAA',
	MEDIUMBLUE: '#0000CD',
	MEDIUMORCHID: '#BA55D3',
	MEDIUMPURPLE: '#9370D8',
	MEDIUMSEAGREEN: '#3CB371',
	MEDIUMSLATEBLUE: '#7B68EE',
	MEDIUMSPRINGGREEN: '#00FA9A',
	MEDIUMTURQUOISE: '#48D1CC',
	MEDIUMVIOLETRED: '#C71585',
	MIDNIGHTBLUE: '#191970',
	MINTCREAM: '#F5FFFA',
	MISTYROSE: '#FFE4E1',
	MOCCASIN: '#FFE4B5',
	NAVAJOWHITE: '#FFDEAD',
	NAVY: '#000080',
	OLDLACE: '#FDF5E6',
	OLIVE: '#808000',
	OLIVEDRAB: '#6B8E23',
	ORANGE: '#FFA500',
	ORANGERED: '#FF4500',
	ORCHID: '#DA70D6',
	PALEGOLDENROD: '#EEE8AA',
	PALEGREEN: '#98FB98',
	PALETURQUOISE: '#AFEEEE',
	PALEVIOLETRED: '#D87093',
	PAPAYAWHIP: '#FFEFD5',
	PEACHPUFF: '#FFDAB9',
	PERU: '#CD853F',
	PINK: '#FFC0CB',
	PLUM: '#DDA0DD',
	POWDERBLUE: '#B0E0E6',
	PURPLE: '#800080',
	RED: '#FF0000',
	ROSYBROWN: '#BC8F8F',
	ROYALBLUE: '#4169E1',
	SADDLEBROWN: '#8B4513',
	SALMON: '#FA8072',
	SANDYBROWN: '#F4A460',
	SEAGREEN: '#2E8B57',
	SEASHELL: '#FFF5EE',
	SIENNA: '#A0522D',
	SILVER: '#C0C0C0',
	SKYBLUE: '#87CEEB',
	SLATEBLUE: '#6A5ACD',
	SLATEGRAY: '#708090',
	SLATEGREY: '#708090',
	SNOW: '#FFFAFA',
	SPRINGGREEN: '#00FF7F',
	STEELBLUE: '#4682B4',
	TAN: '#D2B48C',
	TEAL: '#008080',
	THISTLE: '#D8BFD8',
	TOMATO: '#FF6347',
	TURQUOISE: '#40E0D0',
	VIOLET: '#EE82EE',
	WHEAT: '#F5DEB3',
	WHITE: '#FFFFFF',
	WHITESMOKE: '#F5F5F5',
	YELLOW: '#FFFF00',
	YELLOWGREEN: '#9ACD32'
};

</script>

呼び出す時はこんな感じで。

$(this).css({
	'background-color': W3C_COLOR_NAMES.WHITE
});
関連記事
タグ:JavaScript html5